Tıbbi Makale Danışmanlğı

MAKALE

Tıbbi makaleler tüm diğer alan makalelerinden yapısı itibariyle ayrışır. Bir hekim doğal eğitim sürecinde istatistik, bilim etiği, bilimsel yöntem gibi konularda yeterli eğitim alamamaktadır. Bu sebeple, bu konularda çoğunlukla hekim olmayan uzmanlardan bilgiler alma durumunda kalmaktadır. Hekim olmayan uzmanlar kendilerini alanda ne kadar yetiştirmiş olurlarsa olsunlar olası ilişkili faktörler ya da karıştırıcı faktörler konusunda tahmin yürütebilme becerisi konusunda yetersiz kalabilmektedir.

Diğer yandan medikal bilim dünyası çok hızlı bir değişim geçirmektedir. Dergilerin önemsediği popüler konular sürekli değişmekte, yayın metodolojisi gelişmekte ve dergilerin yayın politikaları günden güne değişmektedir. Bir hekim bu gelişim ve değişimleri yakından takip etmek, bir hekimin yoğun çalışma hayatı içerisinde çok zor olabilmektedir.

Bir hekimin klinik pratiğinde fark ettiği bir ilişkiyi bir araştırmaya dönüştürmesi ve yayınlaması zor olabilmektedir. Öncelikle hekimin bu ilişkinin hangi tip araştırma yöntemini seçerek araştıracağını seçmelidir. Bu durumdan sonra araştırma tasarımını en uygun şekilde yapmalı, verileri toplamalı, analiz etmeli ve güncel olarak yapmalıdır.

ARAŞTIRMA DANIŞMANLIĞI

Uluslararası dergilerde hakemlik yapan uzman hekimlerimiz ile araştırma tasarımı sırasında size

 • Klinik pratiğindeki fikrinizin araştırmaya dönüştürülmesi,

 • Hipotezlerinizin kurulması,

 • Araştırma tipinin seçilmesi,

 • Örneklem seçimi ve çalışma grubunun seçilmesi

 • Kullanılacak ilişkili ve karıştırıcı faktörlerin belirlenmesi,

 • Konu ile ilgili gelinen noktadaki literatür bilgisi,

 • Konu ile ilgili uluslararası kılavuzların uygulanması,

 • Uluslararası izinler,

gibi konularda danışmanlık verebiliriz. 

MAKALENİZİ GÖNDERİN UZMAN HEKİMLERİMİZ DEĞERLENDİRSİN.

Araştırma makalesi yazım danışmanlığı

Bu aşamada merak ettiğiniz her konuda danışmanlık alabilirsiniz. Tamamı hekimler tarafından verilecek danışmanlık hizmetleri kapsamında

 

 • Yaptığınız araştırmanın bilimsel değeri

 • Hangi bölümlerin nasıl yazılacağı

 • İstatistiklerin yapılması,

 • İngilizce çeviri veya dilsel düzeltmeler

 • Makalenizin hangi dergilere gönderilebileceği,

 • Dergiye göre makalenizin dizaynı,

 • Makalenizin ileri değerlendirilmesi gibi konularda danışmanlık hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

DOĞRU

Hizmetlerimiz daha önce makale yazmış ve hakemlik veya editörlük yapmış bulunmuş doktorlar tarafından verilmektedir.

DEVAMLI

Hizmetlerimiz makaleniz yayımlanana kadar ek ücret talep edilmeden devam eder. 

HESAPLI

Ücretlerimiz tamemen kişiye özeldir ve tahmininizden hesaplıdır.

HIZLI

Size vaadedilen teslim sürelerine uyulur.

İLETİŞİMDE

Gereken her yerde sizinle iletişim kurularak makaleniz çevirmenin değil sizin istediğiniz gibi yazılır.

Tıbbi Akademik Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır