İSTATİSTİK

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte istatistiksel analiz bilgisayar programları aracılığıyla kolayca yapılabilmekte; bu programların nasıl kullanılacağı ile alakalı bilgilere farklı platformlarda ulaşılabilmektedir. Ancak temel istatistik bilgisi olmaksızın dar bir çerçevede bu işlemlerin yapılması çoğu zaman yanlış yöntem seçimi ile sonuçlanmakta elde edilen sonuçlar gerçekten uzak ve yanlı olabilmektedir. Bu durum araştırıcıyı tez savunmalarında veya makale yazımında zor duruma düşürebilmektedir. İstatistiksel analiz kısmından kaynaklanan hatalar özellikle dergi editörleri tarafından hiç hoş karşılanmamakta ve makalenin geri kalan kısmının okunmadan reddedilmesine yol açmaktadır.

Güç (Power) Analizi / Örneklem Büyüklüğü Hesaplanması

Çalışmaya başlamadan önce gerekli örneklem büyüklüğü (çalışmaya dahil edilecek kişi sayısı) çalışmanın türüne göre PASS; Minitab; G-Power progamlarından uygun olanı seçilerek hesaplanır ve tarafınıza sunulur.

İSTATİSTİKLERİNİZİ EN GÜNCEL YÖNTEMLER İLE BİZ YAPALIM 

Hipotez Testleri

 

Her türlü veri setiniz alanında uzman kişiler tarafından normallik dağılımına uygunluk; örneklem büyüklüğü; varyans homojenliği; küresellik testleri gibi istatistiksel varsayımlar göz önünde bulundurularak seçilen uygun istatistiksel yöntem ile analiz edilir. Sıklıkla kullanılan istatistiksel analizler yanında

  • Lojistik regresyon analizleri

  • Sağ kalım analizleri

  • Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri

  • Modellemeler

  • Tahmin analizleri 

  • Meta analiz

  • Cutt off belirleme gibi analizlerde talep edilmesi durumunda hizmetlerimiz dahilindedir.

MAKALELERİNİZİ EN İYİ DERGİLERDE YAYINLAYIN

Sonuçların Tablolaştırılması

Talepleriniz doğrultusunda ve uygun formatta araştırma sonrası elde edilen bulgularınızı tablo haline getiriyoruz.

Grafik Çizimi

Akademik yayınların olmazsa olmazlarından birisi de grafiklerdir. Usulüne uygun olarak hazırlanmış göze hitap eden grafikler okuyucuların ilgisini çekmek adına oldukça etkili bir araçtır.

bilgiyi etkin bir biçimde sunan ve göze hitap eden grafikler hazırlayarak metinlerinizi daha ilgi çekici hale getiriyoruz.

Sonuçların Metin Haline Getirilmesi

. Bu kapsamda araştırmanıza uygun olan tablolar seçilerek, elde edilen değerler ışığında sonuçlarınızı metin haline getiriyoruz.

​​

NEDEN BİZ?

DOĞRU

Hizmetlerimiz daha önce makale yazmış ve hakemlik veya editörlük yapmış doktorlar tarafından verilmektedir.

DEVAMLI

Hizmetlerimiz makaleniz yayımlanana kadar ek ücret talep edilmeden devam eder. 

HESAPLI

Ücretlerimiz tamemen kişiye özeldir ve tahmininizden hesaplıdır.

HIZLI

Size vaadedilen teslim sürelerine uyulur.

İLETİŞİMDE

Gereken her yerde sizinle iletişim kurularak makaleniz çevirmenin değil sizin istediğiniz gibi yazılır.

Tıbbi Akademik Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır