February 15, 2017

Araştırma planlaması pratikte şöyle tanımlanabilir: Araştırmacının kendi zihninde oluşturduğu 'deney'i bilimsel temele oturtarak planlaması. Araştırmanın temelinde bilimsel bir birikim vardır. Araştırmacı, sahip olduğu bu birikimin eksik yanlarını veya geliştirilmesi g...

February 5, 2017

Bu videoda yapısal eşitlik modellemesinin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. 

February 5, 2017

Tıp alanında literatür taramasının yapılacağı oldukça geniş veri tabanları bulunmaktadır. Bu aşamada İngilizce biliyor olmak büyük avantajdır. Kaliteli veri tabanlarının büyük bir kısmı İngilizce bilmeyi gerektirir.

Öncelikle araştırma sorusuna uygun anahtar kelimelerin...

February 5, 2017

Bilim insanının aklına bir soru geldiğinde bunun cevabını hali hazırda bulunan kitap, dergi, rapor, makale gibi kaynaklardan aramaya başlar. Sorusunun cevabını bulamayan bilim insanı bu konuyu araştırmaya karar verir.

Türkiye’deki birçok araştırma yukarıdaki ideal bilim...

February 2, 2017

Verilerimiz temel olarak ikiye ayrılır.

  • Sayısal Veri

  • Kategorik Veri

Sayısal veriler boy, kilogram, yaş, hemoglobin seviyesi, potasyum düzeyi gibi değişkenlerden oluşurken, kategorik veriler cinsiyet, sigara içme durumu, hastalık varlığı, eğitim durumu gibi sö...

January 30, 2017

Burada bir makale özelinde tercümenin nasıl yapılacağına dair bir yazı yerine, tercüme öncesinde yapmanız gerekenler ve tercümede işinizi kolaylaştırabilecek şeyler ele alınmaktadır.

Tıbbi tercüme yapmak her zaman zordur. Ancak belirleyici bazı faktörler şöyle sıralanab...