top of page

Klinik Araştırma Danışmanlığı

Klinik araştırma.jpg

Klinik Araştırma Danışmanlığı kurumunuzun yürüteceği klinik araştırmalar için uçtan uca bilimsel destek sağlıyoruz. Bu kapsamda;

Klinik Araştırma Süreç Yönetimi ve Planlama Dokümanlarının Oluşturulması


Klinik Araştırmaların Tasarımı

 

Gerekli Proje Yönetim Şema ve Dokümanlarının Hazırlanması

 

Klinik Araştırma İçin Ulusal ve Uluslararası Gerekli İzinlerin (Etik Kurul, Clinical Trial Registiration vb.)

Alınmasında Kapsamlı Bilimsel ve Yönetsel Katkıların Sağlanması
 

Resim16.png
Resim17.png
Resim17.png
Resim16.png
Resim16.png
Resim17.png
Resim16.png
Resim17.png

Klinik Araştırma Yürütümü Sırasında Gerekli Takip Evraklarının Hazırlanması


Paydaşlar Arası Koordinasyonların Sağlanması


Klinik Araştırma Verilerinin Analizi ile Birlikte Araştırma Raporlarının Oluşturulması


Klinik Araştırma Raporlarının Bilimsel Makale Formatında Hazırlanması Hizmetlerini Sunmaktayız.

WhatsApp Image 2020-01-04 at 20.27.38.jp

TıbbiAkademik

bottom of page