top of page

Araştırma yapılırken en sık yapılan hatalar

Amacı ne olursa olsun tüm çalışmalar iyi planlanmalıdır. Örneğin, çok sayıda değişkenin ölçüldüğü araştırmalarda başlangıç amacını unutarak başka yararlı görülen sonuçlar da çıkarılabilmektedir. Bu yazımızda araştırma yapılırken sıklıkla yapılan hataları sıralamaya gayret edeceğiz.

1- Konu ile ilgili hali hazırda mevcut olan literatürü taramadan araştırmaya başlamak.

2- İyi bir tasarımın ortaya çıkmasını beklemeden veri toplama araçlarının oluşturulması.

3- Araştırmanın veri toplama kısmı bitirildikten sonra araştırma soruları oluşturma yada eldeki araştırma sorularının değiştirilmesi

4- Araştırmada kullanılan kavram ve terimlerin güncel olmayan belirsiz bir dille tanımlanması.

5- Araştırmada kabul ettiğiniz temel varsayımların net olarak tanımlanmasında eksiklikler bulunması ve literatürle desteklenmemiş olması

6- Araştırmanızın kısıtlılıklarını değerlendirememe.

7- Sonuçların yorumlanması aşamasında karşıt hipotezlerin doğru tahmin edilememesi ve araştırmadan çıkarılacak sonuçların abartılması.

Tüm bu eksiklikler araştırmanızın kalitesini düşürecektir. Şimdi daha önce yaptığınız araştırmalarda bu eksikliklerden hangilerinin bulunduğunu inceleyiniz ve doğru araştırmanın nasıl planlanacağı ve yürütüleceği ile ilgili diğer yazılarımızı inceleyiniz.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
WhatsApp Image 2020-01-04 at 20.27.38.jp

TıbbiAkademik

bottom of page